Change the language English

Rezy­den­cja z basenem

  • temat: pro­jekt rezy­den­cji wraz z zago­spo­da­ro­wa­niem terenu
  • sta­dium: pro­jekt koncepcyjny
  • rok: 2012
  • powierzch­nia użyt­kowa budynku: 1 158,5m2
  • powierzch­nia działki: 4 457,5m2
  • zespół: Mar­cin Juzwa, Beata Ornatowska-Piskorz
Rezy­den­cja z base­nem
plan

Rezy­den­cja z base­nem
rzuty kon­dy­gna­cji

Rezy­den­cja z base­nem
prze­kroje

Wszystkie projekty

Następny projekt

Rezydencja z basenem II
Do góry